1 Channel wall box, one knob Dimmer, 5~24VDC(12V/96W, 24V/192w) – Indoor use onl

1 Channel wall box, one knob Dimmer, 5~24VDC(12V/96W, 24V/192w) – Indoor use onl

SKU: C-1-96Box
$15.88Price

1 Channel wall box, one knob Dimmer, 5~24VDC(12V/96W, 24V/192w) – Indoor use only, not waterproof

> 1 Channel wall box
> One knob Dimmer
> 5~24 VDC(12V/96W
> 24V/192w)